REIMS QI GONG, Yang Sheng - Qi Gong - Taiji Quan
    SOMMAIRE  |  COURS  |  STAGES  |  ASPECTS THEORIQUES | 
 |  TAI JI QUAN  | 
Une courte bibliographie

Articles     Petit glossaire de Qi Gong et de Taiji Quan     Petit glossaire de Shiatsu     Textes anciens